ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Distance Selling, E-commerce

2011 3rd distance selling

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) υποστηρικτής στο 3rd Distance Selling & e-commerce CONFERENCE.

http://distanceselling.boussiasconferences.gr/