Ο Οργανισμός μας

logo png

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) είναι ένας Οργανισμός Φυσικών και Νομικών Προσώπων που δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, με κύριο σκοπό του την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και την ενεργοποίηση των πολιτών μέσω του εθελοντισμού για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Στελεχώνεται από εθελοντές-πρόσωπα, με υψηλό επίπεδο πιστοποίησης και πολυετή εμπειρία στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, με κοινό γνώρισμα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Απευθύνεται σε Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Φορείς, Νομικά αλλά και Φυσικά Πρόσωπα, στα οποία δίνει την δυνατότητα μέσα από την εγγραφή τους ως μέλη, να χρησιμοποιούν ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εντός του πλαισίου της ενεργής συμμετοχής και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποκομίζοντας παράλληλα σημαντικά οφέλη.

Προάγει την επικοινωνία και αλληλοϋποστήριξη των μελών του, την επαγγελματική και επιχειρηματική ενδυνάμωσή τους, παρέχοντας συμβουλευτική αρωγή, εντός του πλαισίου επίτευξης των σκοπών του.

Στο Μητρώο των μελών του, έχουν ενταχθεί πολλές εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν ενεργά, εταιρείες και φορείς όπως:

η ΔΕΗ ΑΕ, η ΕΛΠΕ ΑΕ, η Μ&Μ GAS ΑΕ, η ΔΕΠΑ ΑΕ, η VODAFONE AETE, η ΑΣΠΡΟΦOΣ ΑΕ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, η ENIMEX SA, η ONEX HELLENIC SA, η WUNDERMAN SA, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, η ONETEAM AE, ο Φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, η ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η EUROBROKERS SA, η PIZZA FAN AE, ο Φορέας Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, η TREFIN TANKERS SA, η MARTIFER SOLAR SA, η LOGICA LTD, η BOUSSIAS COMMUNICATIONS, η TUV AUSTRIA HELLAS, ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, η ATTIKI PRESS AE, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), η ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ, η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΕ, η CONSOLITATED CONTRACTORS COMPANY (C.C.C.) SA, η ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, η J&P AVAX, κ.α.