ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ

Το IEA σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ διοργανώνουν δενδροφύτευση στο Ποικίλο Όρος με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής.