ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ World Shipping Congress

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) υποστήριξε το Συνέδριο – World Shipping Congress, το οποίο διεξήχθη με επιτυχία στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα.

http://worldshippingcongress.boussiasconferences.gr/default.asp?la=2