ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Corporate Waste + Recycling Conference

2012 Corporate Waste & Recycling Conference

Το ΙΕΑ υποστηρικτής του Corporate Waste & Recycling Conference.

Στο Corporate Waste & Recycling Conference παρουσιάζονται επιτυχημένες πρακτικές / case studies επιχειρήσεων που εξασφάλισαν την αποτελεσματική και ανταποδοτική διαχείριση αποβλήτων τους. Εδώ οι προκλήσεις γίνονται παραδείγματα και τυχόν υφιστάμενα αδιέξοδα του κύκλου ζωής των προϊόντων μετασχηματίζονται σε λύσεις.

Τα θέματα προσεγγίζονται από τεχνολογική, οικονομική και συμβουλευτική πλευρά. Για την αποτελεσματική επικοινωνία των πρακτικών υιοθετείται η σύγχρονη και μινιμαλιστική μέθοδος Pecha Kucha.

Πρωταγωνιστής της εκδήλωσης είναι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, παραγωγική και μη. Στο πλαίσιό της, φωτίζεται και η συμβολή των επί μέρους επιχειρησιακών μονάδων στην υλοποίηση της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής. Πράγματι, αποτελεί την ευκαιρία για τους “backstage” παραγωγικούς συντελεστές των επιχειρήσεων να παρουσιάσουν ιδέες, προτάσεις, πρωτοβουλίες και επιτεύγματά τους.