ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ sales management forum

2012 sales management forum

Το ΙΕΑ υποστήριξε επιτυχώς το sales management forum το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Περισσότερα http://www.smf.gr/