ΟΠΑ – ΙΕΑ «Diploma στις Διαπραγματεύσεις»

diploma in negotiations 2012

ΟΠΑ – ΙΕΑ Πρόγραμμα Εξειδίκευσης «Diploma στις Διαπραγματεύσεις»

Το ΙΕΑ υποστήριξε συμμετοχικά το Diploma In Negotiations (www.din.aueb.gr) του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ).

Το αντικείμενο του Diploma In Negotiations αναφέρεται στην παροχή καινοτομικών γνώσεων και την ανάπτυξη διαπραγματευτικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων κατά το χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων.

Περισσότερα