ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2022

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA), διοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία  το Στρατηγικό Συνέδριο “Επιμελώς Επιχειρείν 2022”,  την Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ, στην Αθήνα.

“Επιμελώς Επιχειρείν 2022”

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών λειτουργεί ως ένα ενιαίο σχήμα θεσμικής υποστηρικτικής υποδομής, καταγράφοντας και στηρίζοντας ενεργά τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς, ενώ παράλληλα ενισχύει τον θεσμικό του ρόλο, ως Σύμβουλος και Ρυθμιστής προόδου και ανάπτυξης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το ΕΒΕΑ δια μέσου των παρεμβάσεών του στην Κεντρική Διοίκηση για όλα τα προωθούμενα από την Πολιτεία νομοθετήματα, οδηγεί σε συστηματική καταγραφή των προτεραιοτήτων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου.

Η οργάνωση, η μεθοδικότητα, η θεσμική υποστήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες ευδοκιμούν εντός πλαισίου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην ανάδειξη εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ΕΒΕΑ και συνιστούν τη Συμβουλευτική βάση πραγμάτευσης του «Επιμελώς Επιχειρείν».

Το Συνέδριο αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των διοργανωτών, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, με τη χρήση καινοτόμων πρακτικών ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων.

Βασική επιδίωξη, ο προσδιορισμός των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ως ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την είσοδο και καθιέρωση των επιχειρήσεων της χώρας, στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Η σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης στο Συνέδριο, σε συνάρτηση με την προσπάθεια αποκωδικοποίησης της αλλαγής στην κουλτούρα των αγορών, καθώς εντός του πλαισίου διαχείρισης της “COVID” εποχής, διαφαίνεται η δημιουργία νέου συμπεριφορικού μοντέλου καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Η αναγκαιότητα υπαγωγής της εν λόγω συμπεριφοράς, σε πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας και η ενσωμάτωση αυστηρών διαδικασιών τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων έχει ως κύριο στόχο την προστασία αλλά και την ψυχολογική υπερκάλυψη του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Επιδιώκεται η στοιχειοθέτηση και κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων της υγειονομικής προστασίας με την σταθερότητα της αγοράς, ως πρόθεση συντονισμού των στρατηγικών ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Υγειονομικά ασφαλής Ελλάδα, βασισμένη σε σύγχρονες υποδομές, πρεσβεύει τον χαρακτηρισμό της ως ασφαλής επενδυτικός προορισμός, με αύξηση των χρηματοοικονομικών εισροών.

Η διασύνδεση έρευνας, καινοτομίας και παραγωγής με εφαρμογή στη μείωση του κόστους, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, με παράλληλη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κυκλικής Οικονομίας, θα δημιουργήσουν συνθήκες επιτάχυνσης για την ελληνική οικονομία.

Τα νέα δεδομένα της αυξητικής τιμολογιακής αναπροσαρμογής της παγκόσμιας αγοράς, απαιτούν λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων της μετακύλησης των τιμών στο κόστος ζωής και χρήζουν την άσκηση προληπτικής στρατηγικής περί της αντιμετώπισής τους.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό και σε αειφορικό μοντέλο λειτουργίας της Οικονομίας, ενσωματώνοντας, μέσω της εκπαίδευσης, τις βέλτιστες πρακτικές, αύξησης της απόδοσης και της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών, σε όλο τη μήκος της αλυσίδας αξίας, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και δεικτών στο σύνολο του Εθνικού ΑΕΠ.

Μέλη της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και επιστημονικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί των ραγδαίων εξελίξεων στην Ελληνική και την παγκόσμια αγορά, επί της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. καθώς και των διαμορφούμενων γεωπολιτικών ισορροπιών.

Η κύρια θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει πραγμάτευση στους Τομείς:

  • Της Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.
  • Των Επενδύσεων σε Υποδομές και Μεταφορές.
  • Της αγοράς Ενέργειας και των στρατηγικών εξασφάλισης ενεργειακής Επάρκειας.
  • Της ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας.
  • Της Τραπεζικής και Εναλλακτικής Χρηματοδότησης.
  • Του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δημοσίου και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
  • Των Εργασιακών & Οικονομικών παραμέτρων λειτουργίας της αγοράς και της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Της Διαχείρισης επιχειρηματικών κρίσεων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Πολιτική Προστασία.
  • Της διεθνούς πολιτικής τάξης πραγμάτων και των νέων εξελίξεων στον παγκόσμιο χάρτη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση προς τιμήν των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων, των χορηγών, των ομιλητών και των εκλεκτών προσκεκλημένων.

Υλοποιήθηκε με την εκτελεστική διαχείριση της Boussias Communications και της Cultcom Consulting, βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

 Πληροφορίες –  Συμμετοχές:

Δημήτρης Νεοφώτιστος, mob. 698 456 0000, τηλ. 210 5121021,   e-mail: iea@iea.org.gr

www.epimelosepixeirein.iea.org.gr     www.acci.gr       www.iea.org.gr

Το Συνέδριο αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων.

Site Συνεδρίου

Δελτίο Τύπου