ATHENS INVESTMENT FORUM 2019

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Vertical Solutions SA διοργάνωσαν με επιτυχία σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και το World Energy Council Greece, το Στρατηγικό Συνέδριο:

Athens Investment Forum 2019:

Η Ελληνική Οικονομία στη Νέα Εποχή των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα.

Το Συνέδριο πραγματευόταν την Επόμενη Ημέρα  του Ελληνικού Επιχειρείν καθώς και τον ρόλο του ΤΕΕ στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αναπτυξιακών υποδομών, έχοντας ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Η Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού ισοζυγίου και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσέλκυσης κεφαλαίων.

Απώτερος σκοπός η ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού επενδύσεων και η επιδίωξη αύξησης εισροής επενδυτικών κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προϋποθέτει την ενίσχυση του επενδυτικού πλαισίου, την αύξηση χρηματοοικονομικών ροών στις ελληνικές επιχειρήσεις, την δίκαιη φορολόγηση και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η θεματολογία του Συνεδρίου, αφορούσε την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, ως μοχλού ανάπτυξης της Οικονομίας και πραγματευόταν:

  • Τις επενδύσεις σε υποδομές ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
  • Την ανάπτυξη της Ελληνικής Βιομηχανίας (φαρμάκων, μετασκευαστικού κλάδου κλπ.) με έμφαση στους συντελεστές ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, Ναυτιλία, Βιομηχανία, Ενέργεια, Μεταφορές, Τουρισμός.
  • Την τραπεζική και την εναλλακτική χρηματοδότηση μέσω των Χρηματιστηρίων σε συνεργασία με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, ως βασικούς παράγοντες για κάθε σταθεροποιητική προοπτική.
  • Ευφυείς πόλεις – Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και Περιφέρεια.
  • Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών και κυκλική οικονομία.
  • Την επίτευξη ανάπτυξης, εντός του υπάρχοντος οικονομικού πλαισίου και των δυνατοτήτων, συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. ενέργειας: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υδρογονάνθρακες, ΑΠΕ).
  • Ανάπτυξη των υποδομών, (λιμάνια, αεροδρόμια) και την αξιοποίηση του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της Ελλάδος με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε έργα υψηλού ποιοτικού-τουριστικού ενδιαφέροντος.
  • Αγροτική οικονομία και διεθνές περιβάλλον: ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα και οι προοπτικές του στις διεθνείς αγορές.
  • Τις τεχνολογίες επικοινωνίας ως μοχλού αναπτυξιακής προοπτικής και τον νέο χάρτη τηλεπικοινωνιών.
  • Τον προσδιορισμό της γεωπολιτικής διάστασης και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας.

Στο Συνέδριο τέθηκαν εντός του πλαισίου θεωρητικής αναφοράς αλλά και ρεαλιστικής πραγμάτωσης, η συμβολή των Ελληνικών Επιχειρήσεων και των ξένων Επενδυτών στο υπό διαμόρφωση, νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ενεργειακή επάρκεια.

Εντός των σκοπών του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονταν: η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας, των Περιφερειών και Δήμων για  σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της Κεντρικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την ενημέρωση-κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των Παραγωγικών Δυνάμεων και των Τοπικών Κοινωνιών, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές (bestpractices), με καινοτόμες επενδυτικές προτάσεις.

Απευθυνόταν σε όλες τις Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που εξετάζουν τη δυνατότητα επενδύσεων υψηλής απόδοσης στη χώρα μας καθώς και στην εξεύρεση κεφαλαίων από τραπεζική και εναλλακτική χρηματοδότηση, προσαρμοζόμενες στις νέες χρηματοδοτικές απαιτήσεις των καιρών.

Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν η προώθηση της Επιχειρηματικότητας, με δυναμική προαγωγής της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, συγκράτησης των ταλέντων στην χώρα και η δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς, χρηματοδότησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων και την υψηλή απόδοση των επενδύσεων.

Μέλη της Κυβέρνησης, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτές διεθνούς κύρους,  διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί καθώς και μέλη Ενώσεων Βιομηχανιών και Επιμελητηρίων, παρουσιάζουν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Πληροφορίες – Συμμετοχές:

Μαριέττα Μπακαλοπούλου, τηλ.210 3629539, e-mail: mariettabak@verticalsolutions.gr

Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ. 210 5121021, 6984560000, email: marketing@iea.org.gr

Επισκεφθείτε Site Συνεδρίου