ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με μεγάλη συμμετοχή που έκρινε επιτυχή τη θητεία και το έργο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το νέο ΔΣ του ΙΕΑ στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ. 2019 και ώρα 18.30, στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Λένορμαν 244, τκ. 10443, περιοχή Κολωνός, στην Αθήνα Αττικής.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου, Οικονομικός Απολογισμός με Παρουσίαση Εκτίμησης από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάρκεια της θητείας του έως της ημερομηνίας, διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από Τακτικά μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Οργανισμό.

3) Διενέργεια εκλογών βάσει της από 14/4/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 18 & 21, του καταστατικού Ίδρυσης και Λειτουργίας καθώς ολοκληρώθηκε η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
& ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ