ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Investment Opportunities in Southeastern Europe

Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από το στρατηγικό Συνέδριο: Investment Opportunities in Southeastern Europe – Trends and Challenges in the Energy Sector

Το οποίο διοργάνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ).

Για το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ κλικ εδώ.

Για τις φωτογραφίες του Συνεδρίου κλικ εδώ.