ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (12/12/2014)

banner_smart_cities_170

To Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), σε συνεργασία με την Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ και την Boussias Communications, διοργάνωσαν με επιτυχία το στρατηγικό Συνέδριο

«Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας-Σύγχρονες Πόλεις & Ανταγωνιστικότητα».

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φιλοδοξούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για διάλογο αναφορικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Περιφέρεια και την αναβάθμιση των αστικών υποδομών, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των πόλεων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Λειτουργικές πόλεις με σύγχρονες αστικές υποδομές που αποτελούν ασφαλή προορισμό επενδύσεων, με αύξηση των χρηματοοικονομικών ροών για τις Περιφέρειές τους.

Το Συνέδριο υλοποιήθηκε βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121.

Στόχος του Συνεδρίου

Η ευρωπαϊκή επιδίωξη κοινωνικής και εδαφικής συνοχής νοηματοδοτείται και υλοποιείται διαμέσου εμφατικά εντεινόμενων προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτυπώνει την αναγκαιότητα του ενισχυμένου ρόλου των περιφερειών. Η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου με συγκριτικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των τοπικών κοινωνιών και των Αρχών της Τοπικής & Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Το Συνέδριο έδινε έμφαση στο νέο πρότυπο επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την εξωστρέφεια την ενεργειακή επάρκεια και την καινοτομία στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας.

περισσότερα στο site Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας – Σύγχρονες Πόλεις & Ανταγωνιστικότητα