tuv

ΤÜV AUSTRIA HELLAS

H ΤÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρεία του Αυστριακού Οργανισμού Επιθεωρήσεων ΤÜV AUSTRIA, με έτος ίδρυσης το 1872. Έχει ως έδρα την Αθήνα και στην Ελλάδα διατηρεί παραρτήματα σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Επίσης διαθέτει παραρτήματα σε Κύπρο, Τουρκία, Ιορδανία, Αλβανία και Αίγυπτο.

H ΤÜV AUSTRIA HELLAS έχει ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστου εργαλείου του επιχειρηματικού «γίγνεσθαι» τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος της ΤÜV AUSTRIA HELLAS είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (τρίτου μέρους) με την μορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων καθώς επίσης και η μεταφορά τεχνογνωσίας συνδυαζόμενη με παροχή εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς.

Αυτό επιτυγχάνεται, με την αξιοποίηση άριστα εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λύση μέσα σε συνθήκες πλήρους αντικειμενικότητας και αδιαμφισβήτητης ανεξαρτησίας.