Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Για να γίνετε μέλος του Οργανισμού μας, επιλέξτε και διαβάστε προσεκτικά τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Εκτυπώστε την, συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και ταχυδρομήστε υπογεγραμμένα, την αίτηση και τους Ειδικούς Όρους στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΕΑ)

Λένορμαν 244, Τ.Κ. 10443 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. / Φαξ: 210-51210213

Σημειώστε Αίτηση εγγραφής μέλους

*Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, θα αποφανθεί επί του αιτήματός σας και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς εντός 15 ημερών.

 

Αίτηση εγγραφής φίλοι στο ΙΕΑ

Για να εγγραφείτε ως «ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΕΑ», επιλέξτε εδώ την Αίτηση ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΕΑ

Εκτυπώστε την, συμπληρώστε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και ταχυδρομήστε υπογεγραμμένα, την αίτηση και τους  Ειδικούς Όρους στην παρακάτω διεύθυνση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΕΑ)

Λένορμαν 244, Τ.Κ. 10443 ΑΘΗΝΑ, Τηλ. / Φαξ: 210-51210213

*Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, θα αποφανθεί επί του αιτήματός σας και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς εντός 15 ημερών.