Φωτογραφίες Συνεδρίου: Η Ευρώπη στο σταυροδρόμι των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων