sas_400

SAS Ελλάδος

Η SAS Ελλάδος, Κύπρου και Βουλγαρίας δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο για περισσότερα από 10 έτη και η ανεξάρτητη λειτουργία της προέκυψε από τις αυξημένες ανάγκες της αγοράς και την τάση των επιχειρήσεων για υιοθέτηση των λύσεων Επιχειρηματικής Ανάλυσης και Ευφυΐας ( Business Analytics / Business Intelligence ).

H SAS Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας έχει από το 2006  συνεχόμενα διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων λογισμικού και έχει καταφέρει δυο χρονιές συνεχόμενα να κατακτήσει – το 2013 και 2014-  τη 1η θέση στη λίστα των Εταιρειών με τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Ελλάδα (Best Place to Work Companies in Greece)

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, ανέλαβε την υλοποίηση μεγάλων καινοτόμων έργων σε περιοχές όπως fraud management, performance management, financial management, customer intelligence, risk management, demand forecasting στην Ελλάδα και την Κύπρο αποκτώντας σημαντική παρουσία στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, στους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα, στον τομέα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σε πολλούς άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους.

Από το 2013 η SAS Ελλάδος επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στη Βουλγαρία, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να  στηρίξει τις εταιρίες της βουλγάρικης αγοράς , στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τα κέρδη και να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους.