parko_tritsi_400

ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

Διοίκηση του Πάρκου

Το 2002 έγινε η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του φορέα Διαχείρισης του Πάρκου (ΦΕΚ 172Α/26.7.02) στον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες φορείς έχουν ορίσει εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το πάρκο έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σκοπός του Οργανισμού του Πάρκου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών με κάθε πρόσφορο και σύγχρονο μέσο, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του Πάρκου αλλά και εκτός αυτού, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο.

Παρόλα αυτά, ο Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης του Πάρκου υπολειτουργούσε από την σύστασή του μέχρι πρόσφατα διότι το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε πλαισιωθεί από το προβλεπόμενο επιστημονικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Έτσι πέρα από κάποιες προσπάθειες έργων συντήρησης που υλοποιήθηκαν από τον ΑΣΔΑ με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν είχε εξασφαλισθεί η καθημερινή συντήρηση του πάρκου από πλευράς φύλαξης και καθαριότητας.