Εκλογές ΙΕΑ πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, προσκαλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18.30, στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Λένορμαν 244, τκ. 10443, περιοχή Κολωνός, στην Αθήνα Αττικής.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, δεν παρίσταται δηλαδή ο απαιτούμενος αριθμός μελών, τότε σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.30 π.μ.

Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ι. Γιαννέλος