Αίτηση Συμμετοχής στις Δράσεις ΙΕΑ

Για να δηλώσετε την αίτηση συμμετοχή σας στην δράση του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα πλήρη στοιχεία σας.